Home ERP MPS C5 Økonomi Bogen Budget Nyheder Kontakt
PALLE SØRENSEN

Økonomi, regnskab & ERP specialisten

Mit speciale er økonomistyring, regnskabsrapportering og ERP systemer.


Jeg har i mange år fungeret som Økonomi-/regnskabschef & Interim management konsulent, hvor jeg har brugt min store viden på de enkelte økonomiprogrammer til at effektivisere de enkelte arbejdsprocessorer i virksomheden. Alle nye tiltag har jeg altid dokumenteret med udførte hands-on opgaver, så det ikke bare er teori. Flere steder har jeg givet undervisning i økonomisystemet, således der har været større forståelse, for forandringen. Effektiviseringen har ført til langt større samspil mellem de manuelle arbejdsgange og virksomhedens IT systemer og har internt skabt endnu nye ønsker om ny information. Det nye forbedrede samspil, har resulteret i at, hverdagen er blevet lidt nemmere for alle medarbejdere og skabt et langt bedre analysegrundlag, i de forskellige afdelingers rapporteringer samt et godt grundlag for revision og ikke mindst en bedre styring af økonomiafdelingen i hverdagen.


Mine kernekompetencer er:

Regnskab, rapportering

Økonomistyring

Budgettering

Controlling

ERP systemer, optimering/implementering